Produkty

  • Span

    Rozpätie

    I. Prehľad Ester sorbitanovej mastnej kyseliny (Span) je neiónový tenzid, pokiaľ ide o skupiny mastných kyselín ako hydrofóbnu časť a sorbitanové skupiny ako hydrofilnú časť. Ester polyoxyetylén (20) sorbitanu a mastnej kyseliny (Tween) je neiónový tenzid, pokiaľ ide o skupiny mastných kyselín ako hydrofóbnu časť a sorbitan polyetylénglykoléterové skupiny ako hydrofilnú časť. Ⅱ. Normy kvality (Polysorbát-80 sa bude riadiť štandardom CP2015 a ďalšie série sa budú riadiť štandardom USP32) ...